MŰHELYVITÁK

MEGHÍVÓ

Az SZTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának

Modern magyar irodalom és kultúra programja

2022.május 27. 10:00
órai kezdettel

https://us04web.zoom.us/j/73576385353?pwd=ej6LkLpuvDafV0D5nf_YRtoLotPBXz.1
Zoom linken rendezi meg

Sinkovicz László

“Lehet dolgokat kitalálni is…”: Tar Sándor prózapoétikájának olvasási lehetőségei

című PhD-értekezésének műhelyvitáját.

Témavezető:
Szabó Gábor, SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék, egyetemi docens

Felkért hozzászólók:

Szilágyi Zsófia, SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék, egyetemi tanár, elnök
Deczki Sarolta, MTA BTK ITI, tudományos munkatárs, opponens
Szilasi László, SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék, egyetemi docens, opponens
Molnár Dávid, SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék, egyetemi adjunktus, jegyzőkönyvvezető

A disszertáció és tézisek illetve opponensi vélemények Molnár Dávidtól kérhetőek el.

Elérhetősége: molnar.david.02@szte.hu

A műhelyvita nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk!