MŰHELYVITÁK

MEGHÍVÓ

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán működő Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola
Francia nyelvű irodalom és kultúrák” alprogramja meghívja Önt

RAUSCH-MOLNÁR Luca

De la grâce à la mélancolie: une étude notionnelle de la réception littéraire de Jean-Antoine Watteau (1721-1875)

című PhD-értekezésének 2024. február 29-én, 12 órai kezdettel, a Szegedi Tudományegyetemen
(Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2. földszint) tartandó magyar nyelvű munkahelyi vitájára.

Előopponensek:
Dr. Bódi Katalin habil. egyetemi docens (DE–BTK)
Dr. Székesi Dóra egyetemi docens (SZTE BTK)

Az értekezés témavezetői:
Dr. Kovács Katalin habil. egyetemi docens (SZTE BTK)
Dr. Florence Boulerie egy. docens (Université Bordeaux Montaigne)

A disszertáció, a tézisek és az előzetesen beérkezett vélemények a hallgató programvezetőjétől, Gyimesi Timeától kérhetők el.
Elérhetősége: gyimesi@lit.u-szeged.hu

Szeged, 2024. február 16.

A műhelyvita nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk!


MEGHÍVÓ

Az SZTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának
Régi magyar irodalom és kultúra programja

2023. május 17-én (szerdán) 14:30
órai kezdettel rendezi meg

Erdődi Alexandra Anita

Körmöczi János (1763-1836) Phosphorus polgárfejedelem című mű magyarítása és európai háttere

című PhD-értekezésének műhelyvitáját.

Helyszín: SZTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Sík Sándor Olvasóterem

A vitán való részvétel online formában is lehetséges:

Time: May 17, 2023 02:30 PM Budapest
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76597938546?pwd=AkdJUilvbsjyNvFvYYzOstSuaNb72u.1
Meeting ID: 765 9793 8546
Passcode: peu3U5

Témavezető:
Balázs Mihály, SZTE BTK, professor emeritus

Felkért hozzászólók:
Balázs Péter, SZTE BtK Újkori Egyetemes Történeti Tanszék, egyetemi docens
Maczelka Csaba, PTE BTK Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke, egyetemi docens

A disszertáció, a tézisek és az előzetesen beérkezett vélemények az ülés jegyzőkönyvének vezetőjétől, Molnár Dávidtól kérhetők el.

Elérhetősége: david.molnar86@gmail.com

A műhelyvita nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk!


MEGHÍVÓ

Az SZTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának

Modern magyar irodalom és kultúra programja

2023. május 9-én (kedden) 14.00
órai kezdettel rendezi meg

Hicsik Dóra

Egy elfeledett sajtóorgánum: A Bácsmegyei Napló szerepe a vajdasági magyar irodalom (ki)alakulásában

című PhD-értekezésének műhelyvitáját.

Helyszín: Magyar Irodalmi Tanszék 2208-as szobájában (PhD-szoba)

A vitán való részvételt online formában is lehetővé tesszük az alábbi linkeken:

14.00-15.00: https://meet.google.com/xhj-airr-zep?authuser=0&hs=122&ijlm=1682333344379
15.00-16.00: https://meet.google.com/hme-esic-jjg?authuser=0&hs=122&ijlm=1682333372300

Témavezető:
Dr. habil Virág Zoltán SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék, egyetemi docens

Felkért hozzászólók:
Prof. Dr. Szilágyi Zsófia, egyetemi tanár, a Modern Magyar Irodalom és Kultúra Program vezetője,
Prof. Dr. Hózsa Éva, egyetemi rendes tanár, ÚE-BTK  Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék; Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka (felkért bíráló)
Dr. habil Bengi László, egyetemi docens, ELTE-BTK, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Tanszék (felkért bíráló)
Prof Dr. Szajbély Mihály, egyetemi tanár, SZTE-BTK, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (felkért hozzászóló)
Dr. Hász-Fehér Katalin, egyetemi docens, SZTE-BTK, Magyar Irodalmi Tanszék (felkért hozzászóló)
Dr. Kovács Krisztina, egyetemi adjunktus, SZTE-BTK, Magyar Irodalmi Tanszék (jegyzőkönyvvezető, felkért hozzászóló)

A disszertáció, a beérkezett vélemények az ülés jegyzőkönyvvezetőjétől, Dr. Kovács Krisztinától kérhetők el.

Elérhetősége: karanovo@gmail.com

A műhelyvita nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk!


MEGHÍVÓ

Az SZTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának

Orosz irodalom és kultúra programja

2023. május 8-án (hétfőn) 11.00
órai kezdettel rendezi meg

Hajnal Zsolt

„Identitás-shock”: A szaturált férfi(poszt)szubjektivitás El Kazovszkij élet/művében

című PhD-értekezésének műhelyvitáját.

Helyszín: SZTE BTK Orosz tolmácsteremben 

Témavezető:
Dr. Bagi Ibolya SZTE BTK Orosz Filológiai Tanszék, c. egyetemi tanár

Felkért hozzászólók:
Prof. Dr. Orbán Jolán PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, egyetemi tanár
Dr. Barát Erzsébet SZTE BTK Angol Tanszék, egyetemi docens
Dr. Cserjés Katalin SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék, ny. egyetemi docens

A disszertáció, a beérkezett vélemények az ülés vezetőjétől, Sarnyai Csabától kérhetők el.

Elérhetősége: sarnyaicsaba@gmail.com

A műhelyvita nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk!


MEGHÍVÓ

Az SZTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának

Modern magyar irodalom és kultúra programja

2023. április 19-én (szerdán) 13:30
órai kezdettel rendezi meg

Balogh Gyula

Alteregó típusú folklórmotívumok Krúdy Gyula ifjúkori elbeszéléseiben

című PhD-értekezésének műhelyvitáját.

Helyszín: SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék PhD szobája

A vitán való részvételt online formában is lehetővé tesszük az alábbi linkeken:

13.30-14.30: https://meet.google.com/knd-pweo-hgk?authuser=0
14.30-15.30: https://meet.google.com/kmj-ayoi-etz?authuser=0
15.30-16.30: https://meet.google.com/wtj-znow-gns?authuser=0

Témavezető:
Virág Zoltán SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék, egyetemi docens

A műhelyvitára szeretettel várunk mindenkit, előzetesen írásbeli és a helyszínen szóbeli hozzászólásokra is van lehetőség.

A disszertáció, a tézisek Kovács Krisztától kérhetőek el.

Elérhetősége: kovacs.krisztina@hung.u-szeged.hu

A műhelyvita nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk!


MEGHÍVÓ

Az SZTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának

Klasszikus magyar irodalom és kultúra programja

2023. március 22-én (szerdán) 16:00
órai kezdettel rendezi meg

Kerpics Judit

Tekintetbe venni az élet prózáját
Jósika Júlia munkásságának értékelése a 19. századi emigrációs kulturális
transzfer és a szociális normativitás összefüggéseiben

című PhD-értekezésének műhelyvitáját.

Helyszín: SZTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, sarokszoba

A vitán való részvételt igény esetén online formában is lehetővé tesszük.

Témavezető:
Gere Zsolt SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék, egyetemi adjunktus

Felkért hozzászólók:

Kucserka Zsófia, PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus
Bozsoki Petra, ELTE BTK ELTE BTK 18-19. századi Magyar Irodalomtörténet Tanszék, egyetemi tanársegéd

A disszertáció, a tézisek és az előzetesen beérkezett vélemények az ülés jegyzőkönyvének vezetőjétől, Márton-Simon Annától kérhetők el.

Elérhetősége:  marton.simon.panna@gmail.com

Az online részvételhez az egyetem BBB-rendszerén belül lesz lehetőség. Ehhez előzetes regisztráció szükséges; kérjük,
aki online szeretne csatlakozni, legkésőbb március 19-ig jelezze ezt ugyancsak Márton-Simon Annának.

A műhelyvita nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk!


MEGHÍVÓ

Az SZTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának

Modern magyar irodalom és kultúra programja

2022.május 27. 10:00
órai kezdettel

https://us04web.zoom.us/j/73576385353?pwd=ej6LkLpuvDafV0D5nf_YRtoLotPBXz.1
Zoom linken rendezi meg

Sinkovicz László

„Lehet dolgokat kitalálni is…”: Tar Sándor prózapoétikájának olvasási lehetőségei

című PhD-értekezésének műhelyvitáját.

Témavezető:
Szabó Gábor, SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék, egyetemi docens

Felkért hozzászólók:

Szilágyi Zsófia, SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék, egyetemi tanár, elnök
Deczki Sarolta, MTA BTK ITI, tudományos munkatárs, opponens
Szilasi László, SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék, egyetemi docens, opponens
Molnár Dávid, SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék, egyetemi adjunktus, jegyzőkönyvvezető

A disszertáció és tézisek illetve opponensi vélemények Molnár Dávidtól kérhetőek el.

Elérhetősége: molnar.david.02@szte.hu

A műhelyvita nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk!