KOMPLEX VIZSGÁK

2023 december:

Régi, 2016 előtti képzésű hallgató szigorlata:

a vizsgázó neve: Bató Ágnes
– a vizsga időpontja: 2023.12.19 14:00
– a vizsga helye: SZTE BTK III. terem
– Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Kiss Attila, egyetemi tanár, SZTE BTK Angol Tanszék
Belső tag: Dr. Fogarasi György, egyetemi docens, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Külső tag: Dr.  Péti Miklós , egyetemi docens, KRE BTK Anglisztika Intézet
– Vizsgatárgyak:
– Fő tárgy: Klasszikus irodalomelmélet/Imitációelmélet
– 1. melléktárgy: 17. századi angol irodalom
– 2. melléktárgy: John Milton

2023 június:

– a vizsgázó neve: Barta Nikolett
– a vizsga időpontja: 2023.06.13 14:00
– a vizsga helye: SZTE BTK Vajda terem
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Szilágyi Zsófia, egyetemi tanár, SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék
Belső tag: Prof. Dr. Kiss Attila, egyetemi tanár, SZTE BTK Angol Tanszék
Külső tag: Dr. Herczog Noémi, egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Színház és Film Tanszék
Vizsgatárgyak:
– Kortárs színházelméletek
– 20-21. századi magyar drámatörténet

– a vizsgázó neve: Berraf Hana Lina Dalel
– a vizsga időpontja: 2023.06.05 13:00
– a vizsga helye: SZTE BTK III. terem
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Kiss Attila, egyetemi tanár, SZTE BTK Angol Tanszék
Belső tag: Dr. habil. Dragon Zoltán, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Amerikanisztika Tanszék
Külső tag: Dr. Moise Gabriella, egyetemi adjunktus, DE BTK Angol Tanszék
Vizsgatárgyak:
– Theory: film, visual culture and gender studies/feminism, masculinity studies
– History: new historicism/feminist movements & me too

– a vizsgázó neve: Chelloul Aya
– a vizsga időpontja: 2023.06.16 16:00
– a vizsga helye: SZTE BTK III. terem
Bizottság:
Elnök: Dr. Szőnyi György Endre, professor emeritus, SZTE BTK Angol Tanszék
Belső tag: Dr. habil. Kovács Ágnes Zsófia, egyetemi docens, SZTE BTK Amerikanisztika Tanszék
Külső tag: Dr. Nadia Jones-Gailani, egyetemi docens, Department of Gender Studies CEU, Vienna
Vizsgatárgyak:
– The gendered liminal subject—the ethical subject in motion; Arab-muslim women’s positionality: religious dogma or subversive episteme
– Diasporic literature/world literature: tensions and contradictions of national, ethnic, cosmopolitan world literatures; Orientalism revisited in the SWANA region

– a vizsgázó neve: Csákvári Lilla Andrea
– a vizsga időpontja: 2023.06.23
– a vizsga helye: SZTE BTK Koltay-Kastner terem
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Vígh Éva, egyetemi tanár, SZTE BTK Olasz Tanszék
Belső tag: Dr. Horváth Márta, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék
Külső tag: Dr. Lukácsi Margit, egyetemi docens, PPKE BTK Olasz Tanszék
Vizsgatárgyak:
– Az olasz női irodalom
– A kortárs irodalomelmélet tendenciái és olasz vonatkozásai (kognitív tudományok, neurohermeneutika és befogadáselméletek)
– Kortárs olasz irodalom

– a vizsgázó neve: Csomán Sándor János
– a vizsga időpontja: 2023.06.16 14:00
– a vizsga helye: SZTE BTK Prof. Dr. Szőnyi György Endre szobája
Bizottság:
Elnök: Dr. Szőnyi György Endre, professor emeritus, SZTE BTK Angol Tanszék
Belső tag: Dr. habil. Sághy Miklós, egyetemi docens, SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Külső tag: Dr. Hartai László, egyetemi oktató, ELTE BTK Filmtudomány Tanszék
Vizsgatárgyak:
– Film és újmédia
– Filmpedagógia

– a vizsgázó neve: Farkas Mónika Kitti
– a vizsga időpontja: 2023.06.05
– a vizsga helye: SZTE BTK Koltay-Kastner terem
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Pál József, professor emeritus, SZTE BTK Olasz Tanszék
Belső tag: Prof. Dr. Pete László, egyetemi tanár, DE BTK Olasz Tanszék
Külső tag: Dr. Rónaky Eszter, egyetemi adjunktus, PTE BTK Olasz Tanszék
Vizsgatárgyak:
– Az olasz irodalomkritika esztétikai és filozófiai alapjai De Sanctistól Gentiléig
– Az olasz nemzetformálódás történelmi és ideológiai háttere
– 19. századi olasz irodalom (tendenciák, szerzők, műfajok)

– a vizsgázó neve: Gortva Tamás
– a vizsga időpontja: 2023.06.01 10:00
– a vizsga helye: Prof. Dr. Szajbély Mihály szobája
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Szajbély Mihály, professor emeritus, SZTE BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék
Belső tag: Dr. Gere Zsolt, egyetemi adjunktus , SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék
Külső tag: Dr. Mészáros Márton, egyetemi adjunktus, KRE BTK Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék
Vizsgatárgyak:
– A 19. századi magyar irodalom forrásai (textológia és filológiai alapvetés)
– Műfaji törekvések a 19. század magyar irodalmában
– Az irodalom médiatörténete (a magyar irodalom intézményrendszere és az irodalmi művek befogadási stratégiái)

– a vizsgázó neve: Jaber Soltan Mohammad Jamal Sadi
– a vizsga időpontja: 2023.06.01 13:00
– a vizsga helye: SZTE BTK Vajda terem
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Szőnyi György Endre, professor emeritus, SZTE BTK Angol Tanszék
Belső tag: Dr. habil. Kérchy Vera, egyetemi docens, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Külső tag: Dr. Csikai Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, PTE BTK Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke
Vizsgatárgyak:
– Contemporary Irish Drama
– Adaptation and Appropriation

– a vizsgázó neve: Jar Noo Moon Hay Marn
– a vizsga időpontja: 2023.06.22. 10:00
– a vizsga helye: SZTE BTK Orosz tolmácsterem (Szláv Intézet)
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Kocsis Mihály, professor emeritus, SZTE BTK Szláv Intézet
Belső tag: Dr. Mikola Gyöngyi, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Szláv Intézet
Külső tag: Dr. Bagi Ibolya nyugalmazott egyetemi docens, SZTE BTK Szláv Intézet
Vizsgatárgyak:
– Az orosz irodalom torténete (19-20. század)
– A 20. századi orosz irodalomtudomány irányzatai

– a vizsgázó neve: Márton-Simon Anna
– a vizsga időpontja: 2023.06.01 10:00
– a vizsga helye: Prof. Dr. Szajbély Mihály szobája
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Szajbély Mihály, professor emeritus, SZTE BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék
Belső tag: Dr. Gere Zsolt, egyetemi adjunktus , SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék
Külső tag: Dr. Mészáros Márton, egyetemi adjunktus, KRE BTK Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék
– Vizsgatárgyak:
– A 19. századi magyar irodalom forrásai (textológia és filológiai alapvetés)
– Műfaji törekvések a 19. század magyar irodalmában
– Az irodalom médiatörténete (a magyar irodalom intézményrendszere és az irodalmi művek befogadási stratégiái)

– a vizsgázó neve: Németh Zsófia
– a vizsga időpontja: 2023.06.01 12:30
– a vizsga helye: Prof. Dr. Szajbély Mihály szobája
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Szajbély Mihály, professor emeritus, SZTE BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék
Belső tag: Dr. habil. Virág Zoltán, egyetemi docens, SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék
Külső tag: Dr. Mészáros Márton, egyetemi adjunktus, KRE BTK Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék
Vizsgatárgyak:
– Prózapoétikai mintázatok a modern és kortárs magyar irodalomban
– Irodalom és társművészetek

– a vizsgázó neve: Osoliová Viktória
– a vizsga időpontja: 2023.06.16 13:30
– a vizsga helye: SZTE BTK III. terem
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Kiss Attila, egyetemi tanár, SZTE BTK Angol Tanszék
Belső tag: Dr. Hódosy Annamária, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Külső tag: Dr. Benczik Vera, egyetemi adjunktus, ELTE BTK Amerikanisztika Tanszék
Vizsgatárgyak:
– Literary Fantastic Tradition in English/Female Gothic
– Theories of Space/Gendered experience of space

– a vizsgázó neve: Saidi Amira Rihab
– a vizsga időpontja: 2023.06.14 14:00
– a vizsga helye: SZTE BTK 3302 terem
Bizottság:
Elnök: Dr. Szőnyi György Endre, professor emeritus, SZTE BTK Angol Tanszék
Belső tag: Dr. habil. Dragon Zoltán, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Amerikanisztika Tanszék
Külső tag: Dr. Zsámba Renáta, egyetemi adjunktus, EKKE BMK Anglisztika és Amerikanisztika Intézet
Vizsgatárgyak:
– Kultúraelmélet: New Millenial Masculinities/American Masculinities
– Kultúratörténet: 20th-21st Century Crime Movie/Crime and Villany in America

– a vizsgázó neve: Stefanovic Armin
– a vizsga időpontja: 2023.06.05 10:30
– a vizsga helye: SZTE BTK III. terem
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Kiss Attila, egyetemi tanár, SZTE BTK Angol Tanszék
Belső tag: Dr. Horváth Márta, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék
Külső tag: Dr. Mathias Clasen, egyetemi docens, Aarhusi Tudományegyetem, School of Communication and Culture, Recreational Fear Laboratory
Vizsgatárgyak:
– Literary theory: Biocultural criticism/Evolutionary perspectives on fantastic fiction
– Literary history: History of fantastic fiction/Contemporary fantastic fiction in English

– a vizsgázó neve: Sulaberidze Marija
– a vizsga időpontja: 2023.06.16 12:00
– a vizsga helye: SZTE BTK Prof. Dr. Szőnyi György Endre szobája
Bizottság:
Elnök: Dr. Szőnyi György Endre, professor emeritus, SZTE BTK Angol Tanszék
Belső tag: Dr. habil. Kérchy Anna, egyetemi docens, SZTE BTK Angol Tanszék
Külső tag: Dr. Benczik Vera, egyetemi adjunktus, ELTE BTK Amerikanisztika Tanszék
Vizsgatárgyak:
– Literature and intermediality, semiotics
– Intermedial Space in Orhan Pamuk’s The Museum of Innocence

– a vizsgázó neve: Szántó Bálint
– a vizsga időpontja: 2023.06.16 10:00
– a vizsga helye: SZTE BTK 3302. terem
Bizottság:
Elnök: Dr. Szőnyi György Endre, professor emeritus, SZTE BTK Angol Tanszék
Belső tag: Dr. Dunai Tamás, egyetemi adjunktus, SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Külső tag: Dr. Palatinus Dávid Levente, egyetemi docens, Ruzomberoki Katolikus Egyetem
Vizsgatárgyak:
– Elmélet: New Media Studies, Transmedia Theory
– Kultúra/műfajtörténet: Fandom Studies History, Comics

– a vizsgázó neve: Tomkó Zoltán
– a vizsga időpontja: 2023.06.12 11:30
– a vizsga helye: SZTE BTK Dr. Kasza Péter szobája
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Balázs Mihály, professor emeritus, SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék
Belső tag: Dr. habil. Kasza Péter, egyetemi docens, SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék
Külső tag: Dr. Nagy Gábor, egyetemi docens, Miskolci Egyetem BTK Közép és Kora Újkori Történelem Tanszék
Vizsgatárgyak:
– Erdélyi történetírás a 16-17. században
– Ars historica-vita a 16. században

– a vizsgázó neve: Tóth Gyula
– a vizsga időpontja: 2023.06.07 11:00
– a vizsga helye: SZTE BTK Német irodalom szeminárium I.
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Hárs Endre, egyetemi tanár, SZTE BTK Német Irodalomtudományi Tanszék
Belső tag: Dr. habil. Bombitz Attila, egyetemi docens, SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék
Külső tag: Dr. Kovács Edit, egyetemi docens, KRE BTK Német Tanszék
Vizsgatárgyak:
– Irodalom- és kultúratudományi stratégiák a német nyelvű irodalmak kontextusában
– Irodalomelmélet a német nyelvű irodalmak kontextusában
– Fejezetek a német nyelvű irodalmak történetéből 3: Modern német nyelvű irodalom

– a vizsgázó neve: Vojnics-Rogics Réka
– a vizsga időpontja: 2023.06.01 10:00
– a vizsga helye: Prof. Dr. Szajbély Mihály szobája
Bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Szajbély Mihály, professor emeritus, SZTE BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék
Belső tag: Dr. Gere Zsolt, egyetemi adjunktus , SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék
Külső tag: Dr. Mészáros Márton, egyetemi adjunktus, KRE BTK Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék
Vizsgatárgyak:
– A 19. századi magyar irodalom forrásai (textológia és filológiai alapvetés)
– Műfaji törekvések a 19. század magyar irodalmában
– Az irodalom médiatörténete (a magyar irodalom intézményrendszere és az irodalmi művek befogadási stratégiái)


2022 június:

– a vizsgázó neve: Buschné Káldy Sára
– a vizsga időpontja: 2022.06.08. 9:00
– a vizsga helye: Online

– a vizsgázó neve: Bagi Dániel
– a vizsga időpontja: 2022.06.10. 11:00
– a vizsga helye: Online

– a vizsgázó neve: Borbiró Aletta
– a vizsga időpontja: 2022.06.10. 14:00
– a vizsga helye: Online

– a vizsgázó neve: Szabó Helga
– a vizsga időpontja: 2022.06.10. 14:00
– a vizsga helye: Online

– a vizsgázó neve: Baba Jafar
– a vizsga időpontja: 2022.06.10. 15:30
– a vizsga helye: Online

– a vizsgázó neve: Sára-Csombor Rita
– a vizsga időpontja: 2022.06.13. 9:00
– a vizsga helye: Online

– a vizsgázó neve: Asztalos Veronka Örsike
– a vizsga időpontja: 2022.06.14. 12:30
– a vizsga helye: Magyar Irodalmi Tanszék irodája

– a vizsgázó neve: Owaimer Oliver
– a vizsga időpontja: 2022.06.14. 14:00
– a vizsga helye: Magyar Irodalmi Tanszék irodája

– a vizsgázó neve: Alawna Hanan Jamal Raif
– a vizsga időpontja: 2022.06.14. 16:30
– a vizsga helye: Online

– a vizsgázó neve: Varga Réka
– a vizsga időpontja: 2022.06.15. 13:00
– a vizsga helye: Online

– a vizsgázó neve: Taskovics Viktória
– a vizsga időpontja: 2022.06.15. 16:00
– a vizsga helye: Online

– a vizsgázó neve: Malaspina Emma
– a vizsga időpontja: 2022.06.21. 11:00
– a vizsga helye: Koltay-Kastner terem

– a vizsgázó neve: Turai Eszter
– a vizsga időpontja: 2022.06.23. 14:00
– a vizsga helye: Zolnai terem