Módosult Hajnal Zsolt PhD hallgatónk „Identitás-shock”: A szaturált férfi(poszt)szubjektivitás El Kazovszkij élet/művében című Phd disszertációjának munkahelyi vita meghívója.

Elérhető a Műhelyviták linken.